• PROVOZNÍ DOBA

  Pondělí 7.00 – 16.00
  Úterý 7.00 – 16.00
  Středa 7.00 – 16.00
  Čtvrtek 7.00 – 16.00
  Pátek 7.00 – 12.00
  Jiná doba objednání
  dle domluvy.

 • OBJEDNÁVACÍ DOBA

  Pondělí - čtvrtek:
  11.30 - 12.00

  Pondělí - čtvrtek:
  15.30 - 16.00
  > Zobrazit KONTAKTY <

Metoda dle Roswithy Brunkow

 

Základem jsou napínací vzpěrná cvičení, jejichž základem je maximální dorzální flexe rukou a nohou (vzpor o zápěstí a paty) v distálním směru proti pomyslné nebo reálné opoře. Cvičení vychází z pozic, které respektují jednotlivé stupně motorického vývoje a využívá proprioceptivních a exteroceptivních podnětů. Výsledkem je aktivace diagonálních svalových řetězců a napřímení trupu.

Indikace: poúrazové a pooperační stavy pohybového systému, funkční poruchy pohybového systému (ovlivnění svalových dysbalancí), dysfunkce svalů pánevního dna, prevence vadného držení těla, centrální poruchy hybnosti.

Kontraindikace: horečnaté stavy, akutní fraktury, dekompenzovaná kardiovaskulární onemocnění, nevyhovující mentální stav.